Thang đo mức độ căng thẳng trong cuộc sống

Cám ơn bạn đã tham gia bài trắc nghiệm về mức độ căng thẳng trong cuộc sống!

Bài trắc nghiệm thực hiện trả lời 25 câu hỏi, có 5 mức trạng thái mô tả cho bạn lựa chọn: Không bao giờ, hiếm khi, thỉnh thoảng, thường xuyên và luôn luôn. Hãy chọn trạng thái mô tả đúng với bạn nhất.

Đây là bài trắc nghiệm được phát triển bởi Headington Institute tại Mỹ, bài trắc nghiệm không nhằm mục đích thay thế các bài trắc nghiệm lâm sàng đánh giá chuyên sâu về bệnh lý, bài trắc nghiệm chỉ mang tính tham khảo và đánh giá cơ bản về mức độ stress của bạn trong cuộc sống.

Bạn vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây trước khi làm bài trắc nghiệm để chúng tôi gửi kết quả bài trắc nghiệm cho bạn ngay khi bạn hoàn thành! Chúng tôi cam kết bảo mật hoàn toàn thông tin cá nhân của bạn và sẽ hỗ trợ bạn khi bạn thực sự cần trợ giúp!

Chúc bạn có những sự trải nghiệm ý nghĩa!


Thông tin của bạn