THANG ĐO VỀ LÒNG TỰ TRỌNG!

Thang đo về Lòng tự trọng của Rosenberg bao gồm 10 câu, nói về sự đánh giá chủ quan của một người về bản thân họ và sự hài lòng của họ về bản thân mình.

Mỗi câu có 4 lựa chọn từ Rất không đồng ý -> Rất đồng ý. Hãy chọn câu trả lời mà bạn cho là đúng nhất với bạn.

Bạn vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây trước khi làm bài trắc nghiệm để chúng tôi gửi kết quả cho bạn ngay khi hoàn thành! Chúng tôi cam kết bảo mật hoàn toàn thông tin cá nhân của bạn và sẽ hỗ trợ bạn khi bạn cần trợ giúp!

Chúc bạn có những sự trải nghiệm ý nghĩa!


Thông tin của bạn